Aktív operatív támogatás nyújtása a befektetéseink számára a nemzetközi iparági sztenderdeknek megfelelően

A megfelelő befektetési célpontok kiválasztásán, a befektetés végrehajtásán és a cégek működésének adminisztrálásán, azaz a monitoringtevékenységen túl, a nemzetközi magántőke- és kockázatitőke-alapkezelői trendeknek megfelelően, lényegesen operatívabb megközelítést alkalmazunk; aktívan részt veszünk a stratégiai kérdések kidolgozásában és döntések meghozatalában, sőt szükség szerint akár folyamatos operatív támogatást és/vagy management erőforrást biztosítunk a portfóliótársaságaink számára.

A napi menedzsmentet a természetesen elsősorban a portfóliótársaságok vezetőségére bízzuk, de amennyiben szükségesnek találjuk, akár napi operatív szinten is belefolyunk egy-egy vállalkozás életébe. Amennyiben indokolt, darabjaira szedjük és újraépítjük az üzleti modellt és a működést az alapkezelő munkatársai és/vagy általunk delegált külső szakemberek segítségével.

Bizonyítottan piacképessé tudunk tenni termékeket és ötleteket, fel tudunk építeni értékesítési csatornákat és struktúrákat, valamint sikeres értékesítési stratégiákat tudunk kidolgozni a portfóliótársaságaink menedzsmentjével együtt. A stratégiai víziókat üzleti tervben meghatározható számokká, majd kézzelfogható eredménnyé tudjuk alakítani kollégáink segítségével, akik széleskörű nemzetközi pénzügyi tapasztalatokkal bírnak. Számunkra kiemelten fontos a portfóliócégek nemzetközi terjeszkedésének támogatása, legyen szó akár az exportértékesítés felfuttatásáról, új piacokra történő belépésről, külföldi partnerekkel közös vállalatok alapításáról, vagy külföldi leányvállalat alapításáról/ felvásárlásáról.

A stratégiai támogatáson túl a mindennapi üzletvitel optimalizálásában is segítséget tudunk nyújtani a befektetéseinknek; operatív és kontrolling rendszerek kiépítését, bevezetését, vagy azok hatékonyságjavítását is tudjuk támogatni. Portfóliócégeink mérete jellemzően exponenciálisan növekszik a befektetésünket követően, ami korábban nem látott szervezeti és működési kihívások elé állítja a menedzsmentet. Ezt az átmeneti állapotot tudjuk lerövidíteni és támogatni nemzetközi standardokon alapuló gyakorlatok és rendszerek bevezetésének támogatásával, vagy akár esetlegesen hiányzó szakértelem interim, vagy állandó rendelkezésére bocsátásával.  

Támogatjuk portfóliócégeink nem organikus növekedését is akár további cégek, ügyfélállomány, know-how felvásárlásának lebonyolításában, vagy akár az ehhez szükséges további finanszírozás nyújtásában is.  

A GB & Partners, megfelelve a szigorú nemzetközi iparági és szakmai működési szabványoknak és előírásoknak, két nemzetközi – egy amerikai és egy francia – befektetésialap-kezelő ajánlásával csatlakozott az Invest Europe-hoz és így, a hazai alapkezelők közül elsőként, teljes jogú tagjává vált az európai kockázatitőkealap-kezelő elitjének.

Az elmúlt évek során megszerzett iparági tapasztalatokat hasznosítva, ezen ágazatok szereplőit egy-egy csokorba szedve alakítunk ki iparágspecifikus portfólió-csoportokat (nem kizárólag a manapság divatosabbnak tekinthető iparágakra koncentrálva), kiaknázva a szinergiákat és az így felhalmozott szakmai tapasztalatot. Ilyen kiemelt iparágak:

  • Divatipar - Fashion
  • Okos város – Smart City
  • Alternatív pénzügyi megoldások – Fintech
  • Orvosi technológiák – Medical Technologies
  • Gépgyártás – Mechanical Engineering